Educatie: samen werken & kennis delen

Educatie betekent letterlijk weg leiden uit onwetendheid. De term wordt zowel in het onderwijs als in de opvoeding gebruikt. Didactiek en onderwijskunde gaan over hóe je leerlingen tot meer kennis brengt.


Didactiek is de wetenschap "van het geven van onderwijs, waarbij de juiste balans gevonden dient te worden tussen kennis en vaardigheden."
 
  • 
Hoe geef je op de juiste wijze invulling aan je les?

  • Hoe leert een leerling?
  • Welke middelen kun je inzetten om het leerproces positief te ondersteunen?Onderwijskunde houdt zich bezig met hoe je onderwijssystemen, opleidings- en leertrajecten zo optimaal mogelijk kunt verbeteren. Een onderwijskundige kan verschillende rollen op zich nemen, bijvoorbeeld de rol van onderzoeker, ontwerper of adviseur.
 


Onderwijskundige vragen kunnen zijn:


  • Is het beter om leerlingen systematisch kennis te laten opdoen of kun je ze beter zelf kennis laten ontdekken?

  • Hoe kun je een leerling meer uitdagen om samen te werken en kennis te delen?

  • Bij welk type leerling past welk type onderwijs!


Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden die ik jou bied om je te helpen bij didactische of onderwijskundige vragen.


Lees verder op…

 

NieuwsbriefTwitter